สำหรับใครที่พร้อมแล้ว ไปโหวตได้ที่นี่ค่ะ https://docs.google.com/forms/d/1ZWN8BSjSvin6-_VN-VLGomV5u4rbNqsLTBRpxr6GYOs/viewform